MI EXPERIENCIA EN EUROPA / NIRE EUROPAKO ESPERIENTZIA

Creo que me va a venir muy bien en ese trabajo la experiencia que adquirí como presidenta de la CALRE, una organización que agrupa a más de setenta parlamentos regionales de once estados europeos. Presidí esa organización durante un año, me marqué un programa de trabajo y conseguimos cumplimentarlo al 90%. Hemos mejorado las relaciones de esta organización con las instituciones europeas, hemos modificado su reglamento para mejorar su funcionamiento y organizado la reunión anual de esta organización, que trajo a Vitoria, a la sede del parlamento y a Bilbao a los principales líderes regionales europeos. También estoy particularmente orgullosa de haber conseguido llevar a las principales instituciones Europeas, Parlamento Europeo y Consejo de Europa, el testimonio conjunto del Parlamento Vasco y las víctimas del terrorismo.

Lan horretan, uste dut oso ongi etorriko zaidala CALREren presidente gisa eskuratu nuen esperientzia. CALRE hamaika estatu europarreko eskualdeko hirurogeita hamar legebiltzar baino gehiago biltzen dituen erakundea da. Erakunde horretako presidente izan nintzen urtebetez, eta lan programa bat ezarri nuen eta % 90ean betetzera iritsi ginen. Erakunde horrek Europa mailako erakundeekin dituen harremanak hobetu egin ditugu, haren araudia aldarazi egin dugu funtzionamendua hobetze aldera eta erakunde horretako urteko bilera antolatu dugu. Horrek Gasteiza, legebiltzarreko egoitzara, eta Bilbora ekarri zituen Europako eskualdeetako lider nagusiak. Halaber, bereziki harro nago Europa mailako erakunde nagusietara, hau da, Europako parlamentura eta Europako Kontseilura, Eusko Legebiltzarrak eta terrorismoaren biktimek elkarrekin egindako lekukotza eramatea lortu izanagatik.