UN SISTEMA EUROPEO DE MOVILIDAD, MÁS LIMPIO, CÓMODO Y BARATO EN EL QUE SUME LA Y VASCA

IRUN03

Euskal Y trenbidearen aurkakoak tematuta egon dira, lan hori amaitzeko dugun gogoa, apeta garesti eta alferrekoa balitz bezala aurkezteko. Baina, azpiegitura hori europar egitasmo handi baten zati bat da, gure bizitzak goitik behera eraldatzeko diseinatu  egin dena. Atzo pentsatzen genuen ea nola kudeatu beharko genituen errepide, trenbide, aire edo itsaso bidezko garraioak. Gaur, ordea,mugikortasun sistema integratu batetaz ari gara, erabiltzaileari unean uneko soluzioak emango dizkiona, dagoen eskaintza zabal hori konbinatuaz.

EAJk mugikortasunerako sistema integratu bat proposatzen du, pertsonen mugikortasunerako, merkantzien mugimendu arin eta eraginkorrago  eta Europa mailako lehiakortasunerako funtsezkoa. Eredu honetan, erabiltzaileen eskubideak, mugikortasun murriztua duten bidaiariena barne, erabat bermatuta daude. Ideia honekiko konpromisoak gidatzen gaitu, ardatz atlantikoko gure zatia moduko azpiegiturak eraikinez. Horrez gain, proposamen berritzaileak eta gaitasun teknologiko eta industriala eskaintzen dugu. Europak horren truke itzultzen digu erosotasun handiagoa, lehiakortasun handiagoa, negutegi efektua duten gasen murrizketa eta kalitate handiko enpleguen harrobia. Erabiltzen eta gozatzen hasi diren produktu eta zerbitzuek ezagutza, berrikuntza, imajinazioa eta ekimena behar dutelako. Gure sare ekonomikoak posizio ona dauka iraultza honen onurak jasoko dituzten sektore guztietan.  Euskadik Europan eskain dezakeen onenaren adibiderik onena da; eta Europak, horren truke, bere hiritar guztiei eskaintzen dienaren adibidea.

El PNV propone un sistema integrado de movilidad clave para la comodidad de las personas, la fluidez en el movimiento de mercancías y la competitividad Europea. Un modelo en el que los derechos de los usuarios, incluidos los de los viajeros con movilidad reducida, estén realmente garantizados. Nos comprometemos con esta idea construyendo infraestructuras básicas como nuestro tramo del eje Atlántico. Aportamos además propuestas y capacidad tecnológica e industrial. Europa nos devuelve, a cambio, más comodidad, competitividad, una drástica reducción de gases efecto invernadero y una cantera de empleos de alta calidad. Porque los productos y servicios de movilidad que ya empezamos a disfrutar necesitan conocimiento, innovación, imaginación e iniciativa. Nuestro tejido económico está bien posicionado en todos los sectores que van a beneficiarse de esta revolución. Es el mejor ejemplo de lo que Euskadi puede aportar a Europa y lo que Europa, a cambio aporta a todos sus ciudadanos.

Las empresas y ciudadanos europeos incurren hoy en costes adicionales de trasporte valorados en un 1% del producto interior bruto europeo por la saturación de las actuales vías de transporte. Además la logística, el transporte y el almacenamiento, representan entre un 10 y un 15% del coste de un producto acabado. En esta situación, la demanda crece. En 2050 en Europa el movimiento de mercancías habrá crecido un 80% y el de viajeros un 50%.

Garraioak  bere energia beharrizanen % 96 asetzen du petrolioaren deribatuen bidez, eta kontuan hartu behar dugu erregai hori erregio ezegonkorretatik datorrela eta hurrengo hamarkadetan  nabarmen gutxituko dela. Une honetan egon daitezkeen aurreikuspenen arabera, 2050 urtean  bere prezioa 2005eko prezioaren bikoitza baino altuagoa izango da. Europak petrolio gordinaren  %84 ekartzen du atzerritik. 2010 urtean petrolio inportazioaren kostea 210.000 milioi eurokoa izan zen.

Pertsona eta merkantzien mugimenduak  suposatzen du Europar Batasunean negutegi efektua duten gasen isurpenaren laurdena. Zatirik handiena  da  % 71,3,  hau da, errepide bidezko garraioan ematen dena. Hemendik eta 2050 urtera arte, Europar Batasunak % 60 murriztu beharko du 1990 urtean erregistratu zituen isurketak .

Estos son los retos que dieron origen al proyecto de redes transeuropeas de transporte destinado a coordinar las inversiones en infraestructuras de los estados miembros. El objetivo, disponer de  unas condiciones materiales que hagan posible este sistema integrado de movilidad. Hablamos de la posibilidad de planificar en un solo click valorando ofertas, precios, tiempos y modos de transporte en cómo mover cualquier mercancía de un punto a otro del continente y aplicar la misma posibilidad al transporte de personas incluyendo hasta el último kilómetro de recorrido.

Aukera berria aurkezten zaigu kalitatezko enplegua sortzeko eta berrikuntzaren bidean aurrera egiteko . Garraioaren industriak 10 milioi langile hartzen ditu gaur, enplegu guztien % 4,5 eta Barne Produktu Gordinaren % 4,6. Garraiorako materialaren fabrikazioak sortzen du Barne Produktu Gordinaren % 1,7 osagarria, eta enpleguaren % 1,5.  Teknologiarekin eta informazio tratamenduarekin eta telekomunikazioekin  lotuta dauden prestazio horiek eman ahalko dituzten teknologiak sortzea izango da hurrengo urteotarako enplegu harrobirik handienetako bat.

La Y vasca es una pieza clave en esta estrategia y así lo interpretaron desde el principio las instituciones vascas. Hemos enfrentado las amenazas de ETA, incalificables e incomparables con ninguna otra dificultad. Pero tenemos otras. La primera la actitud de esos partidos que dicen que nosotros construimos fronteras: el PP y PSOE. Los dos han coincidido en aplicar criterios locales a sus inversiones en infraestructuras, torpedeando este proyecto europeo. Bildu siquiera entiende qué es un sistema integrado de movilidad a nivel europeo, qué implica y como contribuye a un mundo menos contaminado y una movilidad más cómoda y barata.

Bien bitartean, EAJ-PNVk  europar parlamentuaren izenean trenbideen interoperabilitatea bezalako txosten kritikoa koordinatu du, eta egiteko garrantzitsu eta esanguratsua izan du laugarren trenbide multzoa eraikitzeko egitasmoan. Oinarrizko estrategia atlantikoa babestu dugu, ekimen honen beste zutabea gorpuzten duten   itsasoko autobideei begira. Eta, helburu hori lortzen laguntzen duten egitasmoen aldeko apustua egiten ari gara.  Horietako bat da Galileo satelite sarea  eta europar GPSa garatzen amaitzea, eta beste alde batetik dago estatuek kontinente osorako telekomunikazio banda zabalaren hedakuntzan inposatu nahi zituzten murrizketak eragoztea.

Horregatik dira hain garrantzitsuak gure herria Europako beste herrialdeekin lotzeko egiten ari diren lanak. Eta, argi eta garbi erakusten dute  mugak inoiz kudeatu ez ditugunok  konpromisorik handiena dugula muga horiek berriz ere eraiki ez daitezen.

Tags: , , , , ,

Category: Blog

Deja un comentario